“Een betaalbare slimme tekenmethodiek waarbij vastgoed digitaal gecentraliseerd wordt”

Vastgoeddata wordt een steeds belangrijkere bron binnen woningcorporaties en utiliteitsbouw. Uit deze data worden meerdere zaken gehaald aangaande de besluitvorming van het vastgoed. Hierbij te denken aan een meerjarenonderhoudsbegroting, waardering voor het vastgoed of bijvoorbeeld de NEN2580. Hiervoor zijn gegevens nodig vanuit het bezit bijvoorbeeld de oppervlaktes en materialen. Tekenplus ziet dat de vraag aangaande het kwalitatief op orde krijgen en centraliseren van deze data steeds vaker een vraag is. Door bijvoorbeeld corporaties te helpen met het inventariseren, het op orde krijgen van deze data en het te tekenen vanuit de BIM Made Easy methodiek worden deze zaken gecentraliseerd en inzichtelijk gemaakt. Door onnodige details weg te laten binnen het 3D model en een automatiseringsslag blijft BIM tevens betaalbaar en werkbaar. Vaak bestaat BIM nog uit losse zware bestanden waarmee slechts enkele experts binnen de organisatie kunnen werken, middels deze methodiek is de data beschikbaar voor de gehele organisatie.

Wat kunt u allemaal met BIM Made Easy

 

NEN2580

 

MJOB

Plattegronden

BIM visualisatie

 

Bekijk alle functionaliteiten

Slimme tekenmethodiek?

Gebruiksvriendelijk en voor iedereen

Door het BIM model en de data middels een webbrowser beschikbaar te stellen bent u niet afhankelijk van losse zware bestanden of programma’s. De data is zo weergegeven dat deze toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen binnen uw organisatie.

Alle data op orde volgens een protocol in een BIM Model

De BIM modellen worden op basis van ILS / IFC standaarden ontsloten voor gebruikers. Dus tevens bruikbaar voor uw ketenpartners.

Betaalbaar

De slimme tekenmethodiek zonder onnodige details zorgt voor tijdwinst en een automatiseringsslag zodat BIM betaalbaar blijft

Splitsing van oppervlakten

Een automatische splitsing van oppervlakten (van complex tot bouwdeel) voor de inzet van BIM bij onderhoud en NEN2580

 

Wij ontzorgen u in vastgoed digitalisatie, visualisatie en beheer.
Ontdek hier onder onze afgeronde projecten

 

Projecten