Go ahead

HOME

WELKOM

Tekenplus is een samenwerkingsverband met ervaring in sociale projecten voor werkeloze bouwkundigen en heeft ervaring met BIM projecten ten behoeve van vastgoedeigenaren. We werken volgens de waarden: betaalbaar, eerlijk en sociaal. We zijn erkend door SocialEnterprise, een platform dat organisaties onderzoekt en beoordeelt op sociale betrokkenheid en maatschappelijke doelstellingen.

ONDERHOUD & BEHEER

BIM vastgoedigitalisering. Beheer 2D tekenwerk. Meerjaarsonderhoudsplanning.

3D VISUALISATIES

Sfeerimpressie`s. Verhuurplattegronden. 3D visualisatie & animatie.
logo iconen Tekenplus los


mock-up-1-bimservices-sectie-afbeelding1

BIM SERVICES & BIMSERVER

TEKENPLUS UW PARTNER IN VASTGOEDBEHEER
Tekenplus ontsluit uw modellen via een BIMserver die voor u toegankelijk is via een browseromgeving waardoor u altijd en overal toegang hebt tot uw gebouwdata. Dit kan op alle platformen zoals pc’s, tablets en telefoons. Samen met onze partner FIMBLE hebben wij de beschikking over een BIMlab waar we nieuwe innovaties op het gebied van BIM en informatiemanagement testen. Het BIMlab is voor ons hét middel om het 3D model met daaraan gekoppeld gebouwdata zo goed mogelijk te ontsluiten zodat we onze klanten altijd van het beste advies kunnen voorzien.MEER INFORMATIE KLIK HIER

OVER ONS

Wij zijn Tekenplus. Zoals de naam al doet vermoeden, wij tekenen. Bouwkundig, om precies te zijn. Maar we doen nog veel meer; “plus” staat voor de meerwaarde die wij onze relaties bieden. Naast tekenen in alle fasen kunnen wij o.a. uw vastgoed opmeten en van energielabel voorzien. En zelfs dat is nog niet alles; klik hier voor een compleet overzicht van onze diensten.

Wij kunnen uw vastgoedorganisatie helpen bij het organiseren, structureren en beheren van de informatie die betrekking heeft op uw vastgoed. U écht op weg helpen met uw Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RVGO). Met eerlijke adviezen en betaalbare hulp.

In onze bedrijfsvoering staat het sociale aspect voorop. Ons doel is bouwkundigen en andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer actief deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Dit doen wij in samenwerking met het UWV. Wij zijn gecertificeerd door SocialEnterprise, een platform dat organisaties onderzoekt en beoordeelt op sociale betrokkenheid en maatschappelijke doelstellingen.

Samen maken we de wereld zo een stukje beter.

MEER OVER ONS KLIK HIER


ONS SERVICEAANBOD

DIENSTEN

1

ONDERHOUD & BEHEER

Digitaliseren van (bouw)tekeningen
Uitvoeren van tekenwerk voor o.a. splitsingen, renovaties, onderhoudsprojecten
Inmeten van bestaande gebouwen (conform NEN 2580)
Archiefonderzoek
Bouwkundige inspecties
Onderhoudsrapporten
Energie Prestatie Adviezen (EPA)
Woningwaarderingen
Opzetten en beheer van – online – BIM-cartotheek.

2

BIM ONLINE-CARTOTHEEK

Het inrichten, vullen en onderhouden van een (online) BIM-cartotheek.
BIM (Bouwwerk Informatie Model) is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd en waarmee door alle betrokken partijen in dat proces wordt gewerkt. Dit leidt tot verbetering van efficiency en daardoor lagere onderhouds- en overheadkosten.

Tevens helpt het woningcorporaties bij het evolueren naar een “regie”-organisatie. Dit is een ontwikkeling die veel corporaties op dit moment doormaken onder druk van besluiten in de Tweede Kamer.

Wij kunnen u helpen met het inrichten van uw BIM-cartotheek. Tekenplus werkt samen met Fimble. Zij richten zich al jaren op de inzet van BIM in het belang van opdrachtgevers.

3

3D PRESENTATIES

Makelaars tekeningen + Funda 3D model (FML, met Floorplanner)
Sketchup en bouwtechnisch 3D modelleren.

4

BOUWKUNDIGE KEURINGEN

Ons team van ervaren, hoogopgeleide specialisten kan keuren voor een aantrekkelijke prijs met een hoge kwaliteit. Onze specialisten kunnen deze keuringen verwerken tot meerjaren-onderhoudsplannen. Zij kunnen helpen met het onderhoud en het in conditie houden van uw vastgoed. Onder meer de volgende keuringen kunnen wij voor u verzorgen:

Bouwkundige keuringen op basis van nen 2767
Veiligheidskeuringen (politiekeur)
Brandveiligheidskeuringen
Installatiekeuringen
Bouwbesluittoets
Overzicht van onderhoud - en herstelkosten
Overzicht van de onderhoudskosten op lange termijn

Gebruik maken van onze services? klik hier


MEER OVER ONS

Tekenplus is een samenwerkingsverband met ervaring in sociale projecten voor werkeloze bouwkundigen en heeft ervaring met BIM projecten ten behoeve van vastgoedeigenaren.

We werken volgens de waarden: betaalbaar, eerlijk en sociaal. We zijn erkend door SocialEnterprise, een platform dat organisaties onderzoekt en beoordeelt op sociale betrokkenheid en maatschappelijke doelstellingen. Voor informatie zie http://www.social-enterprise.nl. Wij voldoen hiermee ook aan de eisen vanuit Social Return on Investment.

 1. Doel is om werklozen met een uitkering weer aan een baan te helpen. Wij zijn hiermee een initiatief dat onze opdrachtgevers ondersteunt te voldoen aan eisen voor de Return on Social Investment. Wij hebben vele opdrachten vervuld voor diverse opdrachtgevers. Hiertoe werken we o.a. samen met het UWV.
 2. Tekenplus leidt zelfstandig mensen op, zodat zij klaar zijn voor de doorstroom naar een vaste baan.
 3. Tekenplus heeft daarnaast als doelstelling om BIM voor de eigenaren en beheerders van vastgoed te versimpelen, zodat een grip op het vastgoed realiseerbaar is en er daadwerkelijk kosten efficiënt op kwaliteit gestuurd kan worden. De contractspartners in de uitvoering kunnen daadwerkelijk op te realiseren outputcriteria aangestuurd en gecontroleerd worden.
 4. Tekenplus  levert modellen met sluitende en gevalideerde data, die het meest actuele  en real-time inzicht geven in de vastgoedportefeuille. Dit kan tot  op object-, materiaal- en detailniveau. Hierdoor kunnen efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen gerealiseerd worden omdat beslissingen genomen worden op grond van de juiste en meest actuele data. Het model evolueert mee met het gebouw, doordat alle wijzigingen en specificaties in de database worden opgeslagen.
 5. Wij werken altijd volgens de zogenaamde open standaarden, waarbij u als opdrachtgever ook de daadwerkelijke eigenaar wordt van de informatie over uw eigen vastgoed. U bent hierdoor niet gebonden aan leveranciers die met bepaalde pakketten werken in uw selectie bij de aanbesteding.
 6. Tekenplus neemt de opdracht zelfstandig aan en voert het werk met eigen mensen uit.
 7. Door onze sociale benadering en samenwerking met het UWV rekenen wij tarieven die structureel lager zijn dan de huidige markttarieven.

Referenties

Uitgevoerde sociale projecten zoals onder andere digitaliseren en beheren van tekeningen (plattegronden, splitsingstekeningen, renovatietekeningen), inmeten van woningen conform NEN 2580, energielabels toekennen:

 • Laurens wonen (In kaart brengen service flats)
 • Gemeente Best
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Gorinchem
 • Gemeente Vlissingen
 • Fletcher Hotel Groep
 • Blokker Vastgoedbeheer
 • Facilicom/KPN
 • EversPartners
 • Groothandelsgebouw, Rotterdam
 • Hoekstra vastgoedbeheer
 • Rockfon Europe
 • Bimzicht
 • Asset Facility Management
 • Breijer
 • The Haque Hotelschool
 • Woningcorporatie Trivire
 • Woningcorporatie Midden Delfland
 • Woningcorporatie Accolade
 • Woningcorporatie Portaal
 • Woningcorporatie Thuisvester
 • Woningcorporatie Maasdelta
 • Woningcorporatie Woongoed
 • Woningcorporatie Woonvisie
 • Woningcorporatie Ressort Wonen
 • Woningcorporatie Brabant wonen
 • Woningcorporatie Thuis wonen
 • Woningcorporatie Staedion
 • Zorginstelling Plantein
 • Euromate
 • Stichting Philadelphia
 • Stichting Patyna

 

MISSIE

Wij helpen vastgoedorganisaties bij het organiseren, structureren en beheren van informatie met betrekking tot het bestaande – en nieuw te ontwikkelen – vastgoed. Wij zetten hiervoor werkloze bouwkundigen en andere mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in. Zo geven wij hen de kans weer terug te keren in het arbeidsproces. Op deze manier geven wij invulling aan resultaatgericht vastgoedonderhoud én voldoen aan de eisen vanuit Social Return on Investment (SROI).

Onze verbindende waarden zijn:

Eerlijk, sociaal en betaalbaar
Het leveren van goede en betrouwbare diensten. Hoge kwaliteit voor een lage prijs.

Eerlijk
Door openheid in onze communicatie. We zijn transparant naar onze mensen, naar elkaar en naar onze klanten. We zijn vooraf duidelijk over de verwachtingen en specificeren onze tarieven. Heldere taal; daar houden wij van.

Sociaal
Wij willen zoveel mogelijk mensen weer aan het werk helpen. Dat vinden wij belangrijker dan winstmaximalisatie. Een concrete bijdrage leveren aan oplossingen voor de problemen die op dit moment spelen in onze maatschappij en economie; dat is onze drijfveer.

Betaalbaar
Door onze werkwijze en sociale doelstelling zijn onze tarieven meer dan concurrerend, gemiddeld 30 tot 40% lager dan de geldende markttarieven.

HISTORIE

De bakermat van onze onderneming ligt in Giessen Noord Brabant. Hier startten wij in 2009 met een project van de woningbouwvereniging Stadgenoot. Niet lang daarna openden we onze vestigingen in Leeuwarden en Arnhem. Nu breiden we onze activiteiten uit door de rest van Nederland.

Zeker 40 mensen hebben wij in de loop der tijd vanuit een achterstand tot de arbeidsmarkt weer aan een vaste baan geholpen. Deels bij ons, deels bij onze opdrachtgevers of derden. Een prestatie waar we trots op zijn!

WERKWIJZE

We starten met een inventarisatie; waar ligt uw behoefte en welke mogelijkheden bieden wij om deze te vervullen. Na akkoord op het plan van aanpak worden de juiste mensen voor de klus geselecteerd. Dankzij ons contact met het UWV beschikken wij altijd over een enorme diversiteit aan mensen van verschillende niveaus en disciplines. Maar ook worden regelmatig mensen uit de eigen organisatie ingezet. Dat is vertrouwd en kostenefficiënt. Wij trainen hen – waar nodig – tot op het gewenste niveau.

MVO

Niet gedreven door commercieel belang maar écht iets bijdragen aan de maatschappij, dat is waar Tekenplus voor staat. Onze sociale doelstelling – zoveel mogelijk mensen weer aan het werk krijgen – staat boven onze financiële doelstelling. Dat maakt ons tot een social enterprise, gecertificeerd door www.social-enterprise.nl.

 

PARTNERS

ORGANISATIES WAARMEE TEKENPLUS SAMEN WERKT

Tekenplus werkt nauw samen met haar partners om de maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Onze partners onderschrijven onze visie en helpen ons door middel van begeleiding en opleidingen. Enkele van onze partners stellen zich hieronder voor.Tekenplus en Vabi werken samen om corporaties te ondersteunen in het toekomstbestendig en efficiënt digitaliseren van de woningvoorraad. De roep naar datakwaliteit wordt steeds groter en digitale plattegronden en BIM modellen bevatten een schat aan waarde. Met de samenwerking worden deze data nu bruikbaar voor iedereen bij de corporatie.

De samenwerking is gebaseerd op een groeimodel voor corporaties. Vabi levert automatisch gegenereerde 3D modellen van de gehéle woningportefeuille. De 3D modellen kunnen gaandeweg worden vervangen of verrijkt door BIM modellen van Tekenplus. Hierdoor ontstaat geleidelijk een meer gedetailleerdere weergave van het bezit van de corporatie.

Lees meer


Social Enterprise NL is een landelijk platform dat sociale ondernemingen verbindt en ondersteunt. Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven te vergroten. Social Enterprise NL is een netwerkorganisatie met een ondersteuningsprogramma voor aangesloten social enterprises. Verder zet het platform zich in voor overheidslobby voor betere wet- en regelgeving voor de sector en voor meer toegang tot geduldig groeikapitaal. Daarnaast worden initiatieven aangejaagd voor meer toegepast onderwijs en research over het social enterprise veld. Social enterprises zijn bedrijven die op een nieuwe manier ondernemen en maatschappelijke winst voorop stellen (impact first). Zij zijn niet slechts uit zijn op financiële winst, maar streven primair een sociale of duurzame missie na. Sociaal ondernemers bedenken innovatieve en gezonde verdienmodellen om maatschappelijke problemen aan te pakken. Zij verdienen geld aan producten en diensten die maatschappelijke waarde creëren en waar economische, ecologische sociale waarden hand in hand gaan. Social enterprises ondernemen om de wereld te verbeteren.


Al enige tijd timmert Tekenplus aan de weg om werkeloze bouwkundigen weer aan een goede baan te helpen. 100% sociaal 200% kwaliteit is het motto. Tekenplus heeft daarom ook Asset benaderd om in een leer-werk traject de werknemers weer verder aan te kunnen laten sluiten bij de arbeidsmarkt. Mede ook omdat de diversiteit van werkzaamheden bij Asset een goede basis vormt voor een verdere loopbaan binnen de bouw. Directeur Fons Haen van Asset was direct gecharmeerd van dit idee en binnen 3 maanden was de samenwerking een feit. Mede ook door de extra inzet van het UWV. Alle medewerkers van Tekenplus ontvangen een opleiding bij Asset, dit verbeterd hun kansen aanzienlijk op de arbeidsmarkt. Na de opleiding worden deze mensen ingezet in een brede diversiteit aan werkzaamheden bij Asset. Dit gebeurd in combinatie met een uitgebreide loopbaanbegeleiding via Tekenplus. Dit resulteert in een boost van kennis en werkervaring bij de medewerkers waardoor een duidelijke positieverbetering van de arbeidsmogelijkheden gerealiseerd wordt.

Wij zijn een organisatie met een volledige focus op de ins en outs van BIM en specifiek de rol van het model en de data voor het vastgoedexploitatieproces.
Sinds de zomer van 2014 werken wij nauw samen met Tekenplus. Met veel plezier en veel goede moed hebben we al grote stappen kunnen zetten om gezamenlijk BIM naar een hoger niveau te brengen in het vastgoedbeheer. Voor ons vormt de combinatie Tekenplus en FIMBLE een geëngageerd team, zowel maatschappelijk als op technisch en procesmatig vlak. Voor de toekomst zien wij samen een aantal mooie uitdagingen om informatiemanagement, met behulp van BIM, verder te ontwikkelen en aan te laten sluiten bij elk type vastgoed.


Kernactiviteit van IRP is het ontwikkelen van innovatieve software, die veelal als een service wordt aangeboden. Onderscheidende kenmerken: beschikbaar, veilig, gebruiksvriendelijk en schaalbaar.
IRP heeft webservices ontwikkeld voor de volgende sectoren: onderwijs (roostering, digitale toetsmodule, inschrijfsysteem voor stages/minoren), media (online nieuwsselecties, kennisbanken) en vooral de onroerend goed sector (verkoop, verhuur, renovatie, conditiemeting, MJOP, VVE-beheer en BIM). Deze applicaties worden geïntegreerd aangeboden op Onroerendgoed-dashboard.nl en/of ogdb.nl. OGDB ondersteunt alle activiteiten voor het beheren van onroerend goed. Onderdeel hiervan is OGDBview, een webbased software-applicatie voor het tonen van BIM-modellen, die in samenwerking met TekenPlus en Fimble ontwikkeld wordt.


Balance & Result is een organisatie adviesbureau voor de gehele bouwketen van ontwerp t/m onderhoud en beheer.
In de werkvelden
· Strategie en markt
· Mens en organisatie
· Proces
· ICT / informatie management
maken wij als bruggenbouwers veelvuldig de verbinding tussen vraag en aanbod, opdrachtgever en opdrachtnemer, theorie en praktijk, probleem en oplossing, kans en succes!
Onder het motto “Goed gereedschap is slechts halve werk” helpen wij samenwerkende partijen optimaal te profiteren van kansen die nieuwe technologie biedt.
Anderzijds helpen we bedrijven de veranderingen in hun directe omgeving als kansen te kunnen benutten.
Het vastleggen van de bestaande voorraad middels BIM (= geometrie + informatie) in de Cloud conform de Tekenplus methodiek biedt wat ons betreft veel kansen voor de corporaties en hun partners voor het verlagen van de transactiekosten en het bieden van meer toegevoegde waarde .CLIENTEN

De samenwerking met het
maatschappelijk betrokken
Tekenplus was een bewuste
keuze. “Natuurlijk wil je een
bedrijf dat het werk voor een
gunstige prijs doet. We kunnen
ons geld tenslotte maar één
keer uitgeven. Maar daarnaast
werken we bij voorkeur met een
partij die maatschappelijk net
even wat extra’s doet. Als werkgever
en als opdrachtgever
willen wij ook kansen bieden aan
mensen voor wie het moeilijker
is om op eigen kracht (weer)
aan het werk te komen.”

Manager, PORTAAL

- André Tijssen

VOLG ONS TEVENS VIA SOCIAL MEDIA

LAATSTE NIEUWS

DE TOEKOMST VAN VASTGOEDBEHEER

BIM SERVICES & BIMSERVER

BIM SERVER

Samen met onze partner FIMBLE hebben wij de beschikking over een BIMlab waar we nieuwe innovaties op het gebied van BIM en informatiemanagement testen. Het BIMlab is voor ons hét middel om het 3D model met daaraan gekoppeld gebouwdata zo goed mogelijk te ontsluiten zodat we onze klanten altijd van het beste advies kunnen voorzien. Tekenplus ontsluit uw modellen via een BIMserver die voor u toegankelijk is via een browseromgeving waardoor u altijd en overal toegang hebt tot uw gebouwdata. Dit kan op alle platformen zoals pc’s, tablets en telefoons. Meer informatie over ons complete BIM service pakket volgt binnenkort. Wenst u nu al meer informatie neem dan vrijblijvend contact op met ons.

BIM ONLINE CARTOTHEEK

Het inrichten, vullen en onderhouden van een (online) BIM-cartotheek.
BIM (Bouwwerk Informatie Model) is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd en waarmee door alle betrokken partijen in dat proces wordt gewerkt. Dit leidt tot verbetering van efficiency en daardoor lagere onderhouds- en overheadkosten.
Tevens helpt het woningcorporaties bij het evolueren naar een “regie”-organisatie. Dit is een ontwikkeling die veel corporaties op dit moment doormaken onder druk van besluiten in de Tweede Kamer. Wij kunnen u helpen met het inrichten van uw BIM-cartotheek. Tekenplus werkt samen met Fimble. Zij richten zich al jaren op de inzet van BIM in het belang van opdrachtgevers.

BIM VOOR BEHEER EN ONDERHOUD BIJ TEKENPLUS

Een eerste stap naar digitaal beheer is het digitaliseren van tekeningen, van een hardcopy tekening naar een 3D model waarin alle tekeningen terug te vinden zijn van het gebouw. Door zo te beginnen ontstaat de basis van een model wat meegroeit met uw organisatie. In het model is de focus op de ‘i’ van informatie belangrijk. Een informatie model biedt enkel meerwaarde als de informatie die hierin is opgenomen aansluit op wat u wilt weten. Wij adviseren en ondersteunen u daarom graag in het gebruik van een 3D vastgoedinformatiemodel.
Een vastgoedinformatiemodel?
Het is een virtuele kopie van een gebouw dat informatie bevat over geometrie en (beheer)data van dat gebouw. Het model is zo opgezet dat het geschikt is voor de vastgoedexploitatie. Zo vindt u de belangrijkste informatie op één plek en beschikt u over een virtuele kopie van het gebouw. Zodoende wordt waarde toegevoegd aan uw bezit, dienstverlening en gebruikerservaring.Een voorbeeld: u moet een onderhoudsplan opstellen,
uit het model haalt u direct de materialen staat en
hoeveelheden die hiervoor nodig zijn.Een ander voorbeeld: er komt een werk order binnen
voor een reparatie. In het model ziet u direct waar de
order moet plaatsvinden, of u er makkelijk bij kunt en
om welk type of materiaal het gaat.In het model vindt u onder ander informatie over geometrie, ruimtes, tekenwerk, specificaties, oppervlaktes, hoeveelheden en installaties.Samen met u kijken we naar de juiste informatiebehoefte.
Het gaat erom dat de informatiebehoefte bekend is en dat het gebruik van het informatie model duidelijk wordt. Het uitgangspunt voor een informatie model noemen wij daarom een groeimodel. Samen kijken we naar de basis informatiebehoefte om de implementatie ervan hanteerbaar te maken. Dit model groeit door stapsgewijs informatie toe te voegen, zodat het van steeds grotere waarde wordt.Borgen van kwaliteit
De tekenkamer bij Tekenplus werkt volgens een speciaal ontwikkeld protocol waardoor de workflow, van inventarisatie van de 2d tekening tot de validatie van het 3D model, zo efficiënt mogelijk is ingericht. Bij Tekenplus zien minimaal drie modelleurs en het model waardoor een sterke mate van interne controle plaats vind. Zodoende kunnen bij u de kwaliteit van onze informatie modellen garanderen.
Doelstelling van het protocol is om voor alle betrokkenen een helder beeld te scheppen van de concrete afspraken over het modelleren van gebouwen en het gebruik hiervan op de BIM server van Tekenplus met een IFC bestand.A-B-C methode
Tekenplus heeft de ABC-methode ontwikkeld om gefaseerd te modelleren met meerdere mensen tegelijkertijd of achtereenvolgend. Het is daarnaast een stappenplan van grof naar fijn waardoor de kwaliteit van het model geborgd wordt.
De communicatielijnen en gehanteerde A-B-C planning spelen hierin een belangrijke rol. Het BIM protocol bevat de afspraken in de basis van elk nieuw project en kan per project specifiek ingevuld, aangepast en gebruikt worden ter ondersteuning van uw organisatie.
A, B en C volgens het ontwikkelde protocol:
A: Het maaiveld.
B: De schil.
C: De inrichting.

BIMLAB

Samen met onze partner FIMBLE hebben wij de beschikking over een BIMlab waar we nieuwe innovaties op het gebied van BIM en informatiemanagement testen. Het BIMlab is voor ons hét middel om het 3D model met daaraan gekoppeld gebouwdata zo goed mogelijk te ontsluiten zodat we onze klanten altijd van het beste advies kunnen voorzien. In ons BIMlab kunt u terecht voor demonstraties van onze BIMserver en de 3D modellen en we helpen u daar graag verder met al uw andere vraagstukken rondom BIM voor zowel uitvoering.
U ondervindt de volgende voordelen als u kiest voor Tekenplus en FIMBLE als BIM partner in het beheer en onderhoud van uw vastgoed:
Hoge kosten die gemaakt worden door onvolledige informatie behoren tot het verleden bij het gebruik van een 3D informatie model. Snellere en productieve behandeling van werk orders, meer inzicht in contracten en controle over uw eigen informatie leveren significante besparingen op. Het model biedt controle over tekeningen beheer en inzicht in hoeveelheden voor zowel onderhoudsplanningen als uw dagelijks onderhoud. Op die manier krijgt uw vastgoed een kwaliteitsimpuls die uw klanten en huurders zullen waarderen.Kortom:
• U heeft snelle toegang tot de juiste informatie op het moment dat klein, groot of correctief onderhoud plaats vindt.
• U bespaart tijd door sneller handelen en minder zoeken.
• U kunt uw data uit een BIM gebruiken voor uw MJOP en het vaststellen van de punten voor het woningwaarderingstelsel.
• Het serviceniveau neemt toe. Door het accuraat oplossen van storingen ontstaat een hogere gebruikswaardering bij huurders.
• Met de BIMserver beschikt u online over de juiste eigenschappen van het bouwwerk en de informatie van uw bezit.
• Het gebruik van een 3D model stelt u in staat om eenvoudig én digitaal uw tekeningen te beheren.
• Minder advieskosten door inzicht in wat, waar en hoeveel.
• Controle op binnenkomende offertes en uitgaande advieskosten omdat u controle heeft over hoeveelheden en het gebouw of complex kent.
• Met een BIM kunt u uw revisies snel verwerken en is uw gebouwdata altijd up to date.

VESTIGINGEN

ROUTEBESCHRIJVING & CONTACTINFORMATIE

VRAGEN & SUGGESTIES

Wij horen natuurlijk graag van u. U kunt ons op allerlei manieren bereiken, bijvoorbeeld via het contactformulier onderaan deze website. Maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van onze vestigingen.

Arnhem
GORINCHEM
Concordiaweg 157
4206 BK Gorinchem
T. 026-370 74 91

LEEUWARDEN
James Wattstraat 4-E3
8912 AR Leeuwarden
T. 026-370 74 91NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

CONTACT OPNEMEN

POSTADRES

Postbus 37

4254 ZG Sleeuwijk

026-370 74 91

info@tekenplus.nl

HOOFDKANTOOR

Tekenplus, Concordiaweg 157, 4206 BK, Gorinchem

BEL ONS

026-370 74 91

EMAIL

info@tekenplus.nl